Site Haritası | Türkçe | English
Satır Arası Buluşmaları devam ediyor
"Mevlana ve Mesnevi" A.Ali Ural
'Satır Arası Buluşmaları'nın ikincisi yapıldı
Satır Arası Buluşmaları devam ediyor
Satır Arası Buluşmaları - İstanbul seminerleri-2
Satır Arası Buluşmaları - İstanbul seminerleri-3
Satır Arası Buluşmaları - Yaz Programı
Satır Arası Buluşmaları devam ediyor
Satır Arası Buluşmaları devam ediyor
Satır Arası Buluşmaları devam ediyor
Satır Arası Buluşmaları devam ediyor...
İSTEV SATIR ARASI BULUŞMALARI YAZ PROGRAMI
Liderlerden Başarısızlık Hikayeleri
İZ BIRAKAN MÜSLÜMAN KADINLAR SEMİNERLERİ
Liderlerden Başarısızlık Hikayeleri
Anasayfa » Etkinlikler » Seminerler
olağanüstü / tehlikeli bir fikir; 'insandan daha fazlası'
                                          


Karşılıklı etkileşime açık olan bu seminerimizde, geçmiş, şuan ve gelecekteki varolan ve varolacak  insani formların yaşama etkileri, konumları ve insan olarak değişim süreçleri farklı açılardan temel düzeyde ele alınmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda endüstri 4.0, toplum 5.0, transhümanizm gibi yeni dünya kavramları tartışılacaktır.

4 Hafta sürecek seminerimiz, akademik bir çalışma olmayıp konuya ilgi duyan herkesin katılabileceği giriş niteliğinde dersler olacaktır.


1.Hafta – Giriş         

Tanışma dersi niteliğindeki bu derste, öğrencilerle beklentilerinin neler olduğu ve yeni dünya düzeni hakkındaki bilgileri konuşulacaktır. 

2.Hafta – Geçmişten günümüze endüstri devrimi

Çin medeniyetinden itibaren İslam devletlerini de kapsayarak günümüze kadar endüstri alanındaki gelişmelerin karşılaştırılmalı olarak anlatılması planlanmaktadır. Genel olarak Sanayi Devrimi ile başlatılan gelişmelerin,  aslında daha eski dönemlere dayandığı gösterilecektir. Türkiye’nin bu değişen dünya düzenindeki konumu ve yeri de tartışılacaktır.

3.Hafta – Toplum 5.0

Bu derste teknoloji ve bilim alanındaki gelişimin toplum psikoloji ve düzeni üzerindeki etkisi tartışılacaktır. Medyanın bu teknolojiyi benimsetmedeki çabası ve etkisi özellikle filmler ve kitaplar üzerinden gösterilecektir.

4.Hafta – Transhümanizm

Var olduğu günden beri sonsuz, sağlıklı ve her şeyi yapabildiği bir hayat arayışında olan insanoğlu, gelişen teknoloji ile bu idealine çok yaklaşmış bir konumdadır. Yaklaşmakta olan kaçınılmaz gerçeğimiz ile yüzleşeceğimiz, çığır açan bir ders olacaktır.


   Tarih: 10 - 17 - 24 Haziran
                            1 Temmuz 
   Saat: 18:00
    Gün: Pazartesi 
*Programımız sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

Merve Gözüm - Biyografi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi lisans son sınıf öğrencilerinden Merve Gözüm, uzun yıllar boyunca bilimle yakından ilgilenmiştir. Lise eğitimi sırasında iki kez biyoloji alanında TÜBİTAK yarışmasına katılan, kimya alanında ise farklı yarışmalarda yerini alan Gözüm, en son Mcgill Üniversitesinin yaptığı “İslam toplumlarında bilimin değerlendirilmesi ve önemi” konulu bir araştırmanın Türkiye ayağını temsil etmiştir. 2016 senesinde İstev Hikmet Okulu programına katılmış ve okuduğu üniversitede Evrim dersleri almıştır. 2017 senesinde ise Erasmus staj hareketiyle Barselona’da üç ay bilim tarihi alanında çalışmalar yürütmüştür. İngilizcenin yanı sıra İspanyolca ve Arapça dillerindeki çalışmalarla da ilgilenen Merve, bu sayede geniş bir literatür taramasında bulunabilmiştir. Küçük yaştan beri sahip olduğu teknoloji ve bilim alanındaki merakı onu daha çok araştırmaya itmiş, okuduğu bölümün de etkisiyle, geçmiş, gelecek ve şimdiyi mukayeseli olarak ele almıştır. Şuan ise bir belediyenin medya biriminde çalışmaktadır.

Site Haritası  |   Gizlilik Politikası  |   İletişim  |  
Tüm hakları saklıdır. © 2012 İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı