İstev 88
  • 2012-10-18

3-N - Nehir Neseb Nebi konferansları 1.bölüm

18 Ekim 2012 Perşembe günü kalabalık bir katılımla gerçekleşen konferansımızda aşağıda belirtilen konulara değinildi.
3 N Konferanslarının 1. ve 2. bölümünün konuları

Dicle, Fırat, Nil ve Şeria nehirlerinin suladığı mümbit Mezopotamya topraklarında yaşam. Üç büyük semavi dinin buluştuğu zengin toprak. antik çağlardan günümüze Dünyanın en büyük imparatorluklarını ağırlayan bölgede Nehir-Neseb-Nebi üçgeninden dünyaya yayılan ışık. Yunanlıların isimlendirilmesi ile Mezopotamya modern zamanlarda Ortadoğu.

Feride Bozcu'nun anlatımıyla 18 Ekim ve 1 Kasım akşamları saat 19:30'da iki bölüm halinde verilecek konferanslar, yanı başında bulunduğumuz coğrafyaya içeriden bir bakış sağlayacak.

1.Bölüm : 'Dünyanın Yaratılışından İslamiyetin Doğuşuna Kadar Ortadoğu”
  18 Ekim 2012 Perşembe 19:30-21:00


2.Bölüm : ' İslamiyetin Doğuşundan Günümüze Ortadoğu”
1 Kasım 2012 Perşembe 19:30-21:00


18 Ekim akşamı gerçekleşecek birinci bölümde; dünyanın yaratılışından İslamiyetin doğuşuna kadar bölgede hüküm süren imparatorluklar, dinleri, dilleri ve sanatları ile farklı açılardan ele alınacak. Dünya üzerinde eş zamanlı olarak kimlerin yaşadığına kısmen değinilecek.
İlk kubbe ve kemerlerin inşaasından, ilk bilinçli dünya devletinden başlayan yolculuğa İdris, Nuh, Hud ve Salih peygamberler eşlik edecek. İran'da dili çözülememiş muazzam Elam devleti, Hindistan'da İndus Vadisi Uygarlığı varken tarih öncesi çağlarda yaşayan Çin'e ufak dokunuşlar olacak. Piramitleri kurmuş Mısır'ın Hititlerle ilk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşmasını yaptığı dönemde, Çin'in yazıya geçişi, Türkler’in Orta Asya'daki göçebe hayatı görülecek.
Ari ırkın Hindistan'a gelmesi ve Veda dininin temelleri atılırken Mezopotamya'da tek Allah'a inanan peygamberler bulunuşuna ve İsrailoğullarının doğuşuna tanıklık edeceğiz. Bölgenin hakim güçleri zamanla el değiştirecek, Babil, Asur, Persler, Büyük İskender derken Keldaniler (Filistinliler) (Babilliler) gelecek.
 İsrail Krallığı ve Büyük Mabed'in inşası sırasında Mısır Ramsesler ile en ihtişamlı dönemlerini yaşarken, aynı bin yıl içinde Çin Seddi'nin inşasına başlanıp, Budizm ortaya çıkıp, Büyük İskender Pers İmparatorluğu'nu yıkarak, Mısır'da hakim güç olacak. Anadolu'da Doğu Roma imparatorluğunun temelleri atılırken Dünyanın yedi harikasından altısı bu dönemde inşa edilecek. Yunan felsefesi doğarken Mezopotamya'da peygamberler dolaşacak.


1 Kasım akşamı gerçekleşecek ikinci bölümde ise; İslamiyet'in doğuşundan sonraki dönemde Ortadoğu'da hüküm süren Emevi devletinden Endülüs'e yolculuk edilecek, Abbasiler döneminde yaşanan Şii-Sünni ayrımına değinilecek, Beyazıd-ı Bestami'den Rabiyetül Adeviye'ye tasavvufta gezinilecek.
Avrupa'da Hıristiyanlığın yayılma mücadeleleri devam ederken Orta-Asya'da Göktürk Devleti kurulacak. 10 yy'da Türklerin Müslüman olmasıyla İslamiyet'in daha hızlı yayılışına tanıklık edeceğiz. Fatimiler, Eyyubiler, Memluklar derken Büyük Selçuklu Devleti ve Mevlana'nın eserlerini bıraktığı karmaşık dünyaya göz atacağız.
Osmanlı Devleti ile Ortadoğu'da yaşam farklı bir hal alırken Hindistan'da henüz küçük yerel krallıkları göreceğiz. Dünyada yeni bir çağı başlatan İstanbul'un fethinin ardından Endülüs'ün yıkılması ile başlayan sömürge imparatorlukları sürecinin dünyanın çehresini değiştirmesini izleyeceğiz. Tarihi İpek Yolu'nun yavaş yavaş önemini kaybetmesi, yönetim değişiklikleri ve Zigguratları ile Tanrı-Kral olan ilk medeniyetlerden bu yana hüküm süren Krallıklar döneminin Fransız İhtilalı ile sona ermesini göreceğiz.
 ABD'ye yardım gönderen Kızıl Sultan lakaplı Abdülhamit ve onun Filistin mücadelesi ile dünya devletlerinin değişen oyunlarına göz atacak, Suriye, Katar, Ürdün, İsrail ve Filistin ülkelerinin kurulmalarına tanıklık edeceğiz. Diğer coğrafyalarda Büyük Bunalım ve diktatörlükler biterken hala kanayan bir yara olan Ortadoğu'dan bahsedeceğiz.

*Konferanslarımız ücretsiz ve herkese açıktır.*

  • Paylaş: