İstev 90
  • 2020-09-27

Kitap Okuma KulübüİSTEV Genç | Kitap Okuma Kulübü

Roman, tarihsel olarak Avrupa yazınına ait bir tür olsa da Tanzimat dönemiyle birlikte Türk yazın hayatına girerek zamanla başarılı biçimde uyum sağlayabilmiş bir türdür. Türk romanı, bir yandan okurların dikkatini her dönemde çekebilmiş, diğer yandan toplumsal düşünceyi ve dilsel dönüşümü etkilemeye devam etmiştir. Kulübün hedefi, Tanzimat döneminden bugüne Türk edebiyatının klasikleri olarak öne çıkan, isimleri her ne kadar birçok okur tarafından bilinse de ihmal edilen ya da yeniden nitelikli okumaya gereksinim duyulabilecek romanları farklı bakış açılarıyla okumak olacaktır.

2019 yılında başladığımız bu faaliyet için okunacak romanları seçerken elbette birtakım kriterler belirledik. Eserlerin tarihsel süreçlerini, konular arası ilişkileri de dikkate alarak Türk edebiyatının seçkin eserlerini listemize ekledik ve okumaya devam ediyoruz. Böylelikle geleneksel anlam dünyasının; sosyal, tarihi ve siyasi birikimin yıllar boyunca eserlere nasıl yansıdığını gözlemleme, yeniden değerlendirme imkanına sahip olacağız. Kitapseverlerimizin farklı ilgileriyle ve bilgi birikimleriyle ilerleyen bu süreçte seçtiğimiz romanları, sıradan özetleme tavrından uzak biçimde, belirli sorular etrafında incelemeye çalışacağız.

Kulübümüz, lisans ve lisansüstü öğrencilerin yanı sıra; roman okumaya meraklı, bu kültürel işleyişin parçası olmak isteyen bütün okurlara açıktır. Bilinçli okur olmanın gerekliliğini ortaya koymayı esas alan bu okuma etkinliğinde okunması muhtemel diğer temalar şu şekildedir: batılılaşma olgusu, bireylerin eğitimi, kadın-erkek ilişkileri, köy hayatı ve kent yaşamına geçiş, tarih, ironi, bireyselleşme, sömürgecilik, fantastik, kadın kimliği, devlet/iktidar ilişkisi…

  Kulübümüze kayıt tamamen ücretsiz olup okunacak romanlar üçer aylık periyotlar halinde paylaşılacak, online ders linki sosyal medya hesaplarımız üzeriden de takip edilebilecektir. Dileyen takipçilerimiz kitap tahliline dahil olabileceklerdir. İlk üç aylık periyot aşığa tarihleriyle yer almaktadır.


 27 Eylül   Pazar Saat: 14:00      Tarık Buğra - Küçük Ağa 1 Kasım Pazar Saat: 14:00 Kemal Tahir - Esir Şehrin İnsanları 29 Kasım Pazar Saat: 14:00 Nahid Sırrı Örik - Sultan Hamid Düşerken
*Programımız sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

Moderatör: Meliha Özhan

İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. 2010 yılında İnönü Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2016 yılında ise İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde “Asaf Hâlet Çelebi’nin Şiirlerinde Varlık, Yokluk ve Benlik” adlı tez çalışması ile lisansüstü eğitimini tamamladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı doktora programına 2017 yılında başvurmuştur, Yeni Türk Edebiyatı alanında eğitimini sürdürmektedir. İlgi alanları arasında şiir eleştirisi ve Türk nesri, kuram çalışmaları, edebiyat-felsefe ilişkisi yer alır; ayrıca bu sahalara ilişkin birçok ders, seminer ve sempozyuma katılmıştır. Masal-hikâye anlatıcılığı ile ilgili atölyelere de katılmakta ve edebi türler üzerine eleştirel okumalar yapmaktadır.

  • Paylaş: