İstev 89
  • 2012-05-12

İstev Kitaplığı

İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı olarak yaptığımız çalışmaları yayınlar halinde gelecek kuşaklara aktarırken aynı zamanda bir de kütüphane hazırlığımız bulunmaktadır.

Kütüphanemizde İstev Kitaplığında çıkacak yayınlarımız yanı sıra, el yazmaları ve haritalar ... gibi farklı ögeleri de bulabileceksiniz. Kütüphanemize bağışlar kabul edilmektedir. 

İstev, gelişen teknoloji ile kitapların dijital ortamlarda da okuyucuya ulaşması için teknik alt yapıları da hazırlamaktadır. 
  

  • Paylaş: