İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı

Hakkımızda;

İSTEV, Vakıf kültürünü ve medeniyetini gelecek nesillere aktarma gayesiyle, milli ve manevi değerlerini önemseyen, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, tüm insanlığın yararına bilimsel çalışmalarla tarihe güçlü iz bırakmak amacıyla kurulmuş bir eğitim vakfıdır. İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı İSTEV, yaşadığı dünyayı tanıyan, siyasi ve tarihi açılardan dünü ve bugünü anlayarak, analitik düşünme yetisinin geliştirilmesine, inovasyona ve girişimciliğe teşvik eden bir eğitim sisteminin savunucusu olarak bu yöndeki akademik çalışmaları destekleyen bir vakıftır.

İlkelerimiz;

İSTEV olarak ilkelerimiz; evrensel değerleri önceleyerek yürüttüğümüz araştırmalar, projeler ve eğitim faaliyetleriyle bilgiyi doğru, güvenilir ve tarafsız bir şekilde akademik standartlara uygun ve objektifliğe önem vererek toplumun ve tüm insanlığın yararına paylaşmaktır.

Hedeflerimiz;

Vakfımız, toplumsal ve kültürel mirasa sahip çıkan ve bu alanda aktif rol alacak bireylerimizin, çağın gereksinimlerini karşılamak üzere teknolojiyi kullanmaya teşvik eder ve ortak amaçlar doğrultusunda sanat, tarih ve edebiyat alanlarında dijital platformları etkili bir şekilde kullanarak kültürel mirası daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefler.