İstev 90
 • 2015-03-31

Sosyal Girişimcilik Okulu Bahar Dönemi

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OKULU 

SGO Dünyanın ve Türkiye'nin tüm sosyal ve kültürel sorunlarına inovatif çözümler üretecek gençleri eğitmek üzerine İSTEV tarafından tasarlanan yeni nesil bir okuldur. 

İSTEV, Sosyal Girişimcilik Okulu ile gençlerin ülkemizi ilgilendiren sorunlarının çözümü için ortak çalışmalar yapması, bu sorunların çözümünde şirketlerle, derneklerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkin ve birebir proje yönetmesi, kişisel beceri ve donanımlarını belirli bir amaca yönelik olarak proje bağlamı içinde kullanması, bunun sonucunda sosyal çevreye karşı sorumluluk hisseden bireyler olarak okul dışında Sivil Toplum duyarlılığının gelişip bu kazanımlarını yaşama yansıtabilmelerini amaçlar.

Sosyal Girişimcilik Okulu'na katılan öğrencilere 3 yıllık bir kariyer planlaması sunulur. Öğrencilerin bakış açılarını değiştirebilmek ve öğrenmenin-bilmenin önemine atıfta bulunmak için farklı bir yöntem uygulanır. Katılımcı Sosyal Girişimcilik Okulu’na katılmaya karar verdiği anda Profesör olarak derslere başlar, gelişimini tamamladıkça Doçent, Doktor ve son olarak da talebe olarak mezun olur. • 1. AŞAMA: PROFESÖRLÜK AŞAMASI

  Birinci aşamada öğrencilerimiz 6 farklı modül başlığı altında verilecek dersleri alırlar.

  2. AŞAMA: DOÇENTLİK AŞAMASI 

  Profesörlük aşamasını takip etmiş, projelerimize aktif katılım sağlamış, verdiğimiz görevleri yapmış olan öğrencilerimiz 2. aşamaya geçmeye hak kazanırlar. Bu öğrenciler birkaç farklı şekilde yollarına devam ederler.

  1. Proje Liderliği

  2. Mentörlük
  3. Girişimcilik  3. AŞAMA: DOKTORLUK AŞAMASI


  Öğrencilerimiz Doktorluk dönemlerinde; oluşturduğumuz projelerde proje yöneticiliği yaparlar. Bu sırada İSTEV çatısı altında pek çok farklı konuda eğitime katılacak öğrencilerimiz büyük bir projenin parçası olarak deneyim kazanırlar. SGO kapsamında projelerin aktif şekilde yürüyebilmesi için İnsan Kaynakları Yöneticiliği, Sosyal Medya Uzmanlığı gibi idari görevler oluşturulmuştur. Doçentlik aşamasını bitiren öğrencilerimizden bazıları bu görevlere getirilirler.  4.AŞAMA : TALEBE (ÇIRAK) OLMA HAKKI


  Sosyal Girişimcilik Okulu'nda 2 yılı tamamlamış, temel eğitimleri almış, proje yöneticiliği yapmış veya idari görevlerde bulunmuş doktorlarımız Talebelik (Çıraklık) projemize dahil olma hakkı kazanırlar. Bu projemize dahil olan Doktorlarımız bir yandan SGO'daki projelerine devam ederken bir yandan da alanlarında Türkiye'de ve dünyada marka olmuş akademisyen, iş adamı, siyasetçi, sanatçı, sporcu ve sivil toplum yöneticilerin yanında talebe olurlar.


 

          Bahar Dönemi Programı

 • SGO'ya giriş-tanışma  ----   Songül Koç
 • Etkili Sunum Teknikleri/Retorik ---- Ceyda Saliha Şener
 • Liderlerin Hitabet Sırları ve Beden Dili ----  Ceyda Saliha Şener
 • Beden Dili  ----  Ceyda Saliha Şener
 • Bir İş Fikri Oluşturma  ----  Mehmet Koç
 • Kutsal Kitaplarda İyilik ve İyiliğin Tarihi   ----  Ayşe Şener
 • Kütüphanelerden Arama Motorlarına 'Bilginin Serüveni'  ----   Fatma Ekinci
 • Proje ve fikir haftası   ----  Songül Koç
 • Etik ve Değerler   ----  Bülent Zülfikar
 • İşletmeye Giriş (Şirket örnekleri) ----   Haluk Zülfikar
 • Sıradışı Kampanya Yönetimi   -----  Haluk Zülfikar
 • Sosyal Medya/Sosyal Medya Kampanyaları  ----- Haluk Zülfikar

 

 •  Programımız 2014-2015 eğitim yılında düzenlenmiştir.


 • Paylaş: