İstev 90
  • 2014-06-17

YAZ OKULU

  Sosyal Girişimcilik Okulu, gençlerin ülkemizi ilgilendiren sorunların çözümü için ortak çalışmalar yapması; bu sorunların çözümünde şirketlerle, derneklerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkin ve birebir proje yönetmesi; kişisel beceri ve donanımlarını belirli bir amaca yönelik olarak proje bağlamı içinde kullanması; bunun sonucunda sosyal çevreye karşı sorumluluk hisseden bireyler olarak okul dışında çevre duyarlılığının gereği Sivil Toplum duyarlılığının gelişip bu kazanımlarını yaşama yansıtabilmeleri amaçlanır. 
  Toplamda 12 haftalık düşünülen Yaz Okulu Programı: Sosyal Girişimcilik Okulu ve Anlam Arayışı Seminerleri ile birleştirilerek gençlerin özellikle Eyüp’te çeşitli sosyal projelerde aktif görev almalarına olanak sağlamayı amaçlar. Sosyal Girişimcilik eğitimleri ile pratik hayatta yapılması gerekenleri öğrenen gençlerimiz Anlam Arayışı Seminerleriyle de meselelerin ahlaki boyutunu kavramış olacaklar. 
  Anlam Arayışı Seminerleri Kitab’ın gerçek okumalarının kısa surelerle yapıldığı özgün bir anlatı. Surelerin beş vakit namazla birlikte hayata serpiştirilmesindeki hikmeti, onların mesajını çözmeyi ve böylece katılımcıya ilahi Kitab’ı anlama, yorumlama, yaşama yansıtma alışkanlıklarını kazandırmayı amaçlar. 


Sosyal Girişimcilik Okulu: Yavuz Yiğit

Anlam Arayışı Seminerleri: Ayşe Şener

Salı ve ya Perşembe 12:00 – 16:00

Başlangıç: 17 Haziran 2014  

Bitiş:  11 Eylül 2014  
 SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OKULU


Program 12 oturumluk bir programdır. Üniversite ve Lise öğrencilerine yöneliktir.

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OKULU 12 HAFTALIK SEMİNER PROGRAMI:

1. Hafta: Sosyal Sorumluluğa Giriş

Giriş dersinde gençlerimize “Neden iyi ve çevrene karşı sorumlu bir insan olmalısın?” bilincini vermek adına hem ahlaki hem de pratik açıdan sorumlu bir insan olmanın faydaları anlatılacaktır.
• Sosyal Sorumluluk Kavramı, amacı ve önemi,
• Dünyaya karşı neden sorumluyuz?
• İyi bir insan olmanın pratik ve ahlaki faydaları
• Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan sosyal sorumluluk projeleri,


2. Hafta: Dernek ve Kulüplerde Yönetim

Gençlerimiz okul hayatları boyunca takım çalışması içerine girerek sosyal projelerde yer almadıklarından bir araya geldiklerinde çeşitli sorunlar çıkmaktadır. Bu derste bu sorunları en aza indirmenin yolları anlatılacaktır.
• Kulüplerde, derneklerde yapılan 10 temel hata, 
• Projeye misyon ve vizyon yükleyebilmek,
• Kulübe, derneğe, projeye fon bulabilmek için yapılması gerekenler.


3. Hafta: Kendini ve Ekibini Tanıyabilme

Gençlerimizin sürekli sıkıntısını çektikleri bir başka konu da gelecekleri ile ilgili kararsız olmaları ve “ne yapmak” istediklerini bilememeleri. Bu çalışmada hem kendilerini hem de arkadaşlarını tanıyacakları yöntemler anlatılacak.
• Karakter çeşitleri,
• Eksik ve güçlü yanları belirleme,
• Takım çalışmasında eksik yanları kapatma,
• Empati kültürü


4. Hafta: Proje Yönetimi 

Proje yönetimi semineri gençlerin ekipler halinde dışarıdan destek almadan kendi kendilerine proje geliştirmelerini uygulamalarını sağlayacak bilgileri içerir. 
• Proje fikri bulma teknikleri, 
• Beyin fırtınası çalışmaları, 
• Proje tasarımı, misyon ve vizyon. 
• Projenin ve Kapsamının Tanımlanması.


5. Hafta: Kültürel Sorumluluk Sunumları

Gençlerin, ülkemizin ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki kültürel sorumluluk projeleri ile ilgili bilgi sahibi olmasını ve bilinçlenmesini sağlamak adına öğrencilerin hazırlayacakları sunumlar izlenecektir. Bu sunumlar sanat, edebiyat, kültür, müzik, turizm temalı olacaktır.


6. ve 7. Hafta: Hitabet Teknikleri ve İletişim Semineri
 
Hitabet Teknikleri ve İletişim dersi projelerde aktif olarak çalışan gençlerin iletişim ve sunum becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Eğitimlerin içerikleri aşağıdaki gibidir.

1. Seminer: Temel Sunum Teknikleri
• Konuşmacının temel görevleri,
• Sesin doğru kullanımı,
• Sese duygu katma,
• Temel beden dili hataları,
• Temel sunum teknikleri,
• Powerpoint programının kullanılması,
• Sunuma görsellik katma,
• İyi uygulamalar.

2. Seminer: Müzakere Teknikleri
• Müzakere ve pazarlık süreçleri
• Müzakereler sırasında dikkat edilmesi gerekenler,
• Müzakereye hazırlık,
• Sponsorluk görüşmelerinde dikkat edilecekler,
• Örnek Çalışma.


8. Hafta: Sosyal Medyayı Doğru Kullanmak

Sosyal projelerde sosyal medyayı kullanmak artık kaçınılmaz. Bu çalışmada hem bireysel hem de projenin sosyal medya hesapları yönetilirken yapılması gerekenler anlatılıyor.
• Sosyal medyanın önemi ve kullanım alanları,
• I?yi, kötü, yararlı, yararsız kullanımlar, temel hatalar,
• Sosyal medya uygulamalarının is?, kariyer ve yas?am bas?arılarını arttıracak s?ekilde kullanımı için ipuçları ve teknikler,
• Nasıl bas?lamalı ya da nasıl gelis?tirip, iyiles?tirmeli? -Sosyal medyada geleceg?imizi nasıl s?ekillendiririz?


9. Hafta: Steve Jobbs ve Girişimcilik

Sosyal girşimciliğin “Girişimcilik” ayağının anlatılacağı bu çalışmada gençler başarılı girişimcilerin sırlarına dair bilgiler edinecekler. 
• Steve Jobbs’un elmasının sırrı,
• Starbucks, Apple, Flash TV ve BİM analizi,
• Sermaye bulma yöntemleri,
• Türkiye’deki Girişimci Ekosistem
• Dünyadan Sosyal Girişimcilik Örnekleri


10. Hafta: Fikir Toplama Kampı

Yaratıcı fikirler ortaya çıkarabilmek için yapılması gereken temel konularınele alınacağı çalışmada öğrenciler kendi fikirlerini verilecek görevlerle geliştirmeye çalışacaklar.
• Beyin Fırtınası Çalışmaları,
• Dünyadan yaratıcı proje örnekleri,


11,12. Hafta: Proje Gerçekleştirme Dönemi
 

Öğrencilerimiz oluşturdukları fikirleri, kendilerine verilen gröevleri 3 haftalık süreçte gerçekleştirirler. Bu haftaların tamamında ekiplerimizle birlikte sahada aktif şekilde projelerin gerçekleştirilmesi takip edilir.

ANLAM ARAYIŞI SEMİNERLERİ


Program 12 oturumluk bir programdır. Üniversite ve Lise öğrencilerine yöneliktir.

Son oturumda bütün kısa sureler bütüncül bir bakışla ve gündelik hayata yerleştirilmelerindeki amacı çözümleyecek bir arayışla ele alınacaktır.


Oturum içeriği iki aşamalı olarak gerçekleşir:


1.Sureler tarihi arka tip ve güncellemeler eşliğinde akla ve kalbe yeniden “indirilir”.


2.Sonrasında aşağıda surelere özel belirlenmiş ödev çeşitlerinden biri katılımcılara teklif edilir.


Bir sonraki  oturumda ödevler izlenir ve değerlendirmeler yapılır.ANLAM ARAYIŞI SEMİNERLERİ 12 HAFTALIK SEMİNER PROGRAMI:


1. Hafta: Fatiha Suresi ve Günce Anlamı /”Hayatın öz, Kitab’ın önsözü”

*Temel ihtiyaçlar bilinci.
*İnsanın vazgeçilmez/olmazsa olmazları, bedensel ve ruhsal htiyaçları.
*Temel ruhsal ihtiyacın yeri ve değeri.


2. Hafta: Asr Suresi ve Güncel Anlamı /”Ömrü başarmak…”

*Zaman/ömür/verilen süre bilinci.
*Boş zaman
*Hayatın değerlendirilmesi ve başarılması için dört altın kural.


 
3. Hafta: Fil Suresi ve Güncel Anlamı/ “Kutsal sahiplidir.”

*Kutsalın anlamı.
*Çarpık kutsal algısı.
*Kabe/kalp ve bütün kutsal değerlerin anlamı, korunup kollanma yöntemi.4. Hafta: Kureyş Suresi ve Güncel Anlamı/ “Hiç değilse…”

*Kabe’nin uzak yakınları olarak Kabe’ye/tevhid inancına karşı sorumluluk bilinci.
*Kureyş halkına benzer biçimde genelde dünya halklarının ve özelde İstanbul halkının ayrıcalıkları ve sorumlulukları.


 
5. Hafta: Maun Suresi ve Güncel Anlamı / “sosyal sorumsuzluğun kökeni”

*İnsanın kuralsızlığı ve sebepleri.
*Hesap Günü bilinci.
*Dindar insanın gösteriş ve şov sorunu.


 
6. Hafta: Kevser Suresi ve Güncel Anlamı/”Sonsuz iyilik ve güzellik ırmağı”

*Kevser: iyiliğin akışkanlığı ve bereketi.
*Ebter: tükenmişlik, gelecek vadetmeme.
*Bir insan problemi olarak soy ve soyluluk.7. Hafta: Kafirun Suresi ve Güncel Anlamı/”Yol ayrımı, farklı tercihler…”

*Temel ilkelerden taviz vermeyen dik duruş.
*Hayat seçimlerinin farklılığı.
*Farklılığa saygı8. Hafta: Nasr Suresi ve Güncel Anlamı /”Başarı ahlakı”

*Peygamber as in başarı öyküsü.
*Zirvede duygusal düşüş ihtimalleri.
*Başarının ahlaksızlığı ve başarı ahlakı.


 
9. Hafta: Mesed Suresi ve Güncel Anlamı/”Barış ve esenlik karşıtları”

*Ebu Leheb tiplemesi.
*Barış karşıtı şiddet yanlılarının günümüz dünyasında durum tesbiti.
*Şiddetin, kin ve nefretin kendine hazırladığı sonu.


 
10. Hafta: İhlas Suresi ve Güncel Anlamı/”Allah ile tanışma…”

*Allah’ı bilme, tanıma çabası.
*Kuran’ın üçte birine denk anlamıyla İhlas Suresinin önemi.
*Yanlış tanrı tasavvur/algılarına bizden ve dünyadan örnekler.


 
11. Hafta: Felak ve Nas Sureleri ve Güncel Anlamları/”sığınaklar…sığınma duaları…”

*Dış tehlikelerin kötülüklerine karşı sığınma yolları(Felak)
*İç tehlikelerin kötülüklerine karşı sığınma yolları.(Nas)
*Dua ve sığınmanın gerçeği.


 
12. Hafta:  Son Değerlendirme/ beş vakit hayat…

*Bütün kısa surelerin toplam konuları ve aralarındaki bağ.
*Bütün kısa surelerin anlamlarının gündelik hayata etkileri.
*Namaz ve hayat bağı.
*İdeal/dosdoğru namaz, ideal/dosdoğru hayat.


Not: Ramazan Bayramında ders yapılmayacaktır. (29 Temmuz Salı - 31 Temmuz Perşembe)

  • Paylaş: