Bahariye Mevlevihanesi Tarihçesi


BAHARİYE MEVLEVÎHANESİ

Osmanlı Döneminin manevi kaynaklarından biri olan Mevlevihaneler, tarih boyunca kültür sanat merkezi ve eğitim akademileri olarak önemli hizmetlerde bulunmuştur.

Çırağan Sarayının yeniden inşası sebebiyle 1867'de Sultan Abdülaziz tarafından yıktırlan Beşiktaş Mevlevihanesi'nin devamı olan Bahariye Mevlevihanesi, 2 Nisan 1877 Çarşamba günü icra edilen bir mevlid ve mukabeleyle faaliyete açılmıştır. Erken Cumhuriyet dönemine kadar bu dergah İstanbul Mevlevi kültürünün en önemli temsil yerlerinden biri olarak faaliyette bulunmuştur. II.Abdülhamit Mevlevihane'nin kuruluşundan kısa bir süre sonra 1885'te ilk 2 katı Harem 3. Katı'da Selamlık olmak üzere 28 odalı bir meşruta yaptırmış, Dedegan Hücreleri, Somathane, Matbah-ı Şerif, Hamam, Helalar ve Harem Mutfağını da bu sırada inşa ettirmiştir.

Haliç'in yoğun rutubeti nedeniyle kısa sürede harap olan dergah,Mevlevî muhibbi olan
Sultan V. Mehmed Reşad'ın desteğiyle 1910'da esaslı bir onarım ve tadilat geçirmiştir. 1925'te
tekkelerin kapatılmasıyla işlevsiz kalan ve hızla harap olan Mevlevihane yerini fabrikalara terk etmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında restorasyon çalışmaları sona eren Bahariye Mevlevihanesi; günümüzde çeşitli vakıf ve derneklerin kültür,sanat ve eğitim faaliyetlerine yönelik hizmet vermektedir.

2013 yılı itibariyle İSTEV tarafından Bahariye Mevlevihanesi’nin geçmiş günlerinde olduğu gibi, ayda bir kez  Mesnevi Okumaları ve Sema icra edilmektedir.