İstev 90
  • 2023-09-02

İstev Genç

İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı; gençlerimizi, çıktığı bu gönüllük hareketinde geçmişle gelecek arasında çok önemli bir köprü olarak görmektedir. Vakfımız bu köprünün güçlü olmasıyla birçok değerimizin geleceğe aktarılmasının mümkün olacağı inancındadır. Gençlerimize hayatı anlamada temel bakış açısı sağlamak, Kadim Kitab’ını okuma bilincini aşılamak ve farklı kaynakları doğru yorumlayabilmeleri için güncel bilgileri (teknolojiden sanata, tarihten edebiyata, genel kültürden dine) aktararak, projelerde birlikte çalışmakta ve onlarla daha yakın olma fırsatı yakalamaktadır.

İSTEV, Vakıf kültürünün yaşatılması ve benimsetilmesi için gönüllülük tecrübesi yaşamak isteyen öğrencilerimize çalışma fırsatı da vererek gençlerimize gerekli deneyim ortamını sağlamaktadır. İSTEV projeleri ve çalışmaları farklı alanlardan gelen (Fen-Sosyal) birbirleriyle tanışıp kaynaşan gençlerimizin oldukça ilgisini çekmektedir. Onların kitap okuma kulübü, video-kısa film çekimleri, İstanbul eğitim gezileri ve konuşarak paylaştıkları hayat tecrübeleriyle gayet dışa dönük ama bir o kadar da iç muhasebesini sağlam yapan genç bireyler olarak hayata atılmalarına yardımcı olmaktayız.

 

  • Paylaş: