İstev 88
  • 2012-11-01

3 N - Nehir Neseb Nebi Konferansları 2.bölüm

Dicle, Fırat, Nil ve Şeria nehirlerinin suladığı mümbit Mezopotamya topraklarında yaşam. Üç büyük semavi dinin buluştuğu zengin toprak. antik çağlardan günümüze Dünyanın en büyük imparatorluklarını ağırlayan bölgede Nehir-Neseb-Nebi üçgeninden dünyaya yayılan ışık. Yunanlıların isimlendirilmesi ile Mezopotamya modern zamanlarda Ortadoğu.


Feride Bozcu'nun 18 Ekim'de İslamiyetin doğuşuna kadar anlattığı Ortadoğu'nun devamı olan konferansımız,  1 Kasım Perşembe 19:30'da Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleşti. Programda aşağıda belirtilen başlıklara değinildi.
2.Bölüm

1 Kasım 2012 Perşembe 19:30-21:001 Kasım akşamı gerçekleşecek ikinci bölümde; İslamiyet'in doğuşundan sonraki dönemde Ortadoğu'da hüküm süren Emevi devletinden Endülüs'e yolculuk edilecek, Abbasiler döneminde yaşanan Şii-Sünni ayrımına değinilecek, Beyazıd-ı Bestami'den Rabiyetül Adeviye'ye tasavvufta gezinilecek. 
Avrupa'da Hıristiyanlığın yayılma mücadeleleri devam ederken Orta-Asya'da Göktürk Devleti kurulacak. 10 yy'da Türklerin Müslüman olmasıyla İslamiyet'in daha hızlı yayılışına tanıklık edeceğiz. Fatimiler, Eyyubiler, Memluklar derken Büyük Selçuklu Devleti ve Mevlana'nın eserlerini bıraktığı karmaşık dünyaya göz atacağız. 
Osmanlı Devleti ile Ortadoğu'da yaşam farklı bir hal alırken Hindistan'da henüz küçük yerel krallıkları göreceğiz. Dünyada yeni bir çağı başlatan İstanbul'un fethinin ardından Endülüs'ün yıkılması ile başlayan sömürge imparatorlukları sürecinin dünyanın çehresini değiştirmesini izleyeceğiz. Tarihi İpek Yolu'nun yavaş yavaş önemini kaybetmesi, yönetim değişiklikleri ve Zigguratları ile Tanrı-Kral olan ilk medeniyetlerden bu yana hüküm süren Krallıklar döneminin Fransız İhtilalı ile sona ermesini göreceğiz.
ABD'ye yardım gönderen Kızıl Sultan lakaplı Abdülhamit ve onun Filistin mücadelesi ile dünya devletlerinin değişen oyunlarına göz atacak, Suriye, Katar, Ürdün, İsrail ve Filistin ülkelerinin kurulmalarına tanıklık edeceğiz. Diğer coğrafyalarda Büyük Bunalım ve diktatörlükler biterken hala kanayan bir yara olan Ortadoğu'dan bahsedeceğiz.


*Konferanslarımız ücretsiz ve herkese açıktır.*

  • Paylaş: