İstev 88
 • 2013-01-10

3N - Nehir Neseb Nebi konferansları devam ediyor

27 Aralık 2012 saat 19:30 “Bir Ortadoğu Peygamberi Hz.Musa ve Dini” 1.bölüm

10 Ocak 2012 saat 19:30 “Bir Ortadoğu Peygamberi Hz.Musa ve Dini” 2.bölüm

Dicle, Fırat, Nil ve Şeria nehirlerinin suladığı mümbit Mezopotamya topraklarında yaşam. Üç büyük semavi dinin buluştuğu zengin toprak. Antik çağlardan günümüze Dünyanın en büyük imparatorluklarını ağırlayan bölgede Nehir-Neseb-Nebi üçgeninden dünyaya yayılan ışık. Yunanlıların isimlendirmesi ile Mezopotamya modern zamanlarda Ortadoğu.


İstev’in Ortadoğu’ya dikkat çektiği konferansların üçüncü ve dördüncüsü “Bir Ortadoğu Peygamberi Hz. Musa ve Dini “ olarak gerçekleştirilecek. İlk bölümde İsrailoğullarının ortaya çıkışı, Mısır’a yolculukları, Hz.Musa’ya peygamberliğin gelişi ve İsrailoğullarının vaat edilmiş topraklara dönüşü ele alınacak. Bir sonraki seminerde ise Kudüs’e giriş, Yahudi devletinin kurulması, yeniden sürgün edilmeleri, Tevrat’ın yeniden yazılması gibi gelişmelere ışık tutulacak. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim dalında görev yapmakta olan İsmail Taşpınar beyefendinin anlatımı ile gerçekleşecek konferanslara siz değerli dostlarımızı da bekliyoruz.


Doç.Dr. İsmail Taşpınar kimdir?


      1969 yılında Belçika’da doğdu. İlköğretimi École Saint-Joseph'de (Brüksel), ortaöğretimi İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde okudu; 1990'da Antalya İmam-Hatip Lisesi’nden, 1994'te Marmara Üniversite’si İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 1999 yılında araştırma görevlisi olarak atandı. Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilikte Ahiret İnancı adlı doktora tezini tamamladı. İtalya'da Roma'da Vatikan'a bağlı Papalık Gregoriana Üniversitesi'nde Dinler ve Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde Hıristiyanlığa ve özellikle Katoliklik, Doğu Hıristiyanları ve Dinler arası Diyaloğa dair araştırmalarda bulundu. Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan İsmail Taşpınar, Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda Doçent unvanıyla akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 
Çalışmaları 

Kitap 

 • Duvarın Öteki Yüzü Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilikte Ahiret İnancı; Gelenek Yayınları; İstanbul, 2003, 

 • Hacı Abdullah Petrici'nin Hıristiyanlık Eleştirisi, İnsan Yayınları, İstanbul 2008

 • Hacı Abdullah Petrici'nin Hıristiyanlık Eleştirisi, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2009, (2.Baskı)

Çeviri

 • Öğretiler; Lao Tzu;Kaknüs Yayınları; İstanbul, 1999.

 • Gerçeği Arayış: Akıl ve İman (Papa II. Jean Paul); Karakutu Yayınları; İstanbul 2005, 

 • Akıl ve İman, Papa II. Jean Paul, İyi Adam Yayınları; İstanbul, 2001

 • Alemin Hükümdarı: Dinlerde Merkez Sembolizmi, René Guénon, İnsan Yayınları, İstanbul 2004

 • Dante ve Ortaçağ'da Dini Sembolizm, René Guénon, İnsan Yayınları, İstanbul 2004 Hinduizm ve Budizm, Ananda K. Coomaraswamy, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2000, 

 • Hristiyan Mistik Düşüncesi, René Guénon, İnsan Yayınları, İstanbul 2005

 • Bilinmeyen Öğretiler, Lao Tzu, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2007


 • Paylaş: