İstev 88
  • 2013-01-10

3 N - Nehir Neseb Nebi Konferansları 4.bölüm

İstev'in düzenlediği,  günümüz Ortadoğu'sunu daha iyi anlamak ve bugün orada yaşananları doğru okuyabilmek amacıyla düzenlediği konferanslardan biri daha 10 Ocak Perşembe akşamı yapıldı.

                Bahariye Mevlevihane'sinde, Doç.Dr.İsmail Taşpınar'ın sunumuyla gerçekleştirilen programa ilgi yoğundu.

                İlk olarak, geçen programda anlatılanlara değinildi. Sonrasında,  Hz.İbrahim'in yerine geçen oğlu İshak'ın hayatından, çocuklarından bahsedildi.  Anlatımda Tevrat' a göre bir seyir izlenirken, bir yandan da Kur'an-ı Kerim'in bu konular hakkında bildirdikleri de aktarıldı.

                İshak yaşlanınca, büyük oğlu yerine,  Yakup'un hileli biçimde mübarek olma duasını alışı, sonrasında, ağabeyinden gündüzleri kaçıp, geceleri saklanması  neticesinde kendisine İsrail (gizlenen) isminin verilmesi, Harran'a kaçışı, orada evlenmesi ve çocuklarının olması, kendisine israil, 12 çocuğuna  da israiloğulları denilmesi, bu ismin nerden  geldiğinin anlaşılmasına ışık tuttu.

                Hz. Musa'nın da mensubu olduğu Levi Kabilesi, kuraklık sebebiyle Mısır'a sığınmaları, bir bebekken, öldürülmemesi için nehre bırakılması, bu vesileyle saraya girişi, sudan çıkarılan anlamındaki Musa ismini alması, işlediği cinayet sonrasında Mısır'dan kaçışı, Kahin Yetro (Şuayb) 'nun kızıyla evlenmesi, Tanrı ile ilk konuşması, Tanrı tarafından, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarması emrinin verilmesi, Harun'un yardımları, Firavun'la mücadeleleri, nihayetinde Mısır'dan çıkış ve peygamberliğin gelişi, ilk kez M.Ö 6.yy'da Yahuda kabilesinin, kendilerini  'Yahudi' olarak tanıtması  ve Yahudiliğin doğuşu, Kral Yoşiya dönemi, Tevrat'ın kitap haline getirilmesi, Moneteizm (tek tanrı) inancının başlaması sonucu İsrailoğulları'nın yaşadığı dönüm noktası, Armegedon savaşıyla yıkılan İsrail, Ahir Zaman Kitabına göre bekledikleri  bu savaşın rövanşı olacağı inancı, gibi konulara ayrıntılı biçimde değinildi.

                3N Konferanslarının, ikinci bölümü niteliğindeki program sonrasında, katılımcılara yöresel çorba ikramı yapıldı.

                İstev'in Tarihi doğru anlama, bilinmeyenlere ışık tutma ve farklı bakış açıları sunma konusundaki çalışmaları devam edecektir.

  • Paylaş: