İstev 88
  • 2013-04-25

3 N - Nehir Neseb Nebi Konferansları 5.bölüm

3N – Nehir Neseb Nebi konferanslarında;
İSTEV'in Nisan ayı konuğu; Prof. Dr.Ömer Faruk Harman

'Bir Ortadoğu Peygamberi Hz. İsa ve Dini'

Marmara Üniversitesi'nde görevli hocamız konferansına Ortadoğu peygamberlerinin kimler olduğunu anlatarak başladı. Hz.İsa'nın soyundan, yahudilerle olan ilişkilerine, bebek yaşta konuşmasından ona verilen mucizerelere pek çok konuya değindi. 

Konferansını bir ders tadında işleyen hocamız, Tevrat'tan, İncil'lerden, arkeolojik bulgulardan, bilimsel verilerden ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinden karşılaştırmalı olarak örnekler vererek konuları aktardı. Bilinen 'ünlü' yanlışlardan bahsetti. Hristiyanlığa geçen pagan inançlarının da kökenlerine değindi. Tek bir güne sığmayacak bir çok konuyu kısa sürede aktarmaya çalışan hocamız son olarak 'Çarmıha gerilme-Mesih İnancı' konusunu ele alarak konferansını bitirdi.Prof.Dr. Ömer Faruk Harman kimdir?  

1950 yılında Bilecik Söğüt'te doğdu. 1968'de İstanbul İmam-Hatip Okulu'nu, 1969'da Pertevniyal Lisesi'ni bitirdi. 1972 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden, 1973'te İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Memuriyete 1974 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nde kütüphane memuru olarak başladı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde Yüksek İslâm Enstitüsüne 1977 yılında asistan olarak atandı. 1983 yılında MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Dinler Tarihi Açısından Şehristânî ve el-Milel ve'n-Nihaladlı çalışmasıyla doktor oldu. 1988'de doçent, 1994'te profesör ünvanını aldı. 2005 yılında Paris Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği görevine naklen atandı. 2009 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesin'deki görevine geri döndü.


  • Paylaş: