İstev 88
  • 2015-05-02

İSTEV Konuşmaları Yeniden Mükellef ve Mesul İnsan

İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı İSTEV, siz değerli katılımcılarımızı İhsan Fazlıoğlu ile yapacağımız
 ikinci konferansımız ile Mayıs ayı içinde buluşturacak. Günümüz Din Dili üzerine yapılacak olan   
 konferansımız Eyüp Bahariye Mevlevihanesi'nin manevi atmosferinde sizleri ağırlamayı planlıyor.
     
        “Yeniden mükellef ve mesul insan: Günümüz din dilinin eleştirisi.”

Dil, hayatı dile getirir; mefhumları ifade eder; maksadı, denmek istenileni yani manayı muhataba ulaştırır. Bu nedenle dakik bir dil, ister tabiata ister hayata ilişkin olsun sahih bir idrak için zorunludur. Kavramına sahip olmadığımız olgu ve olayları göremeyeceğimize göre içinde soluklandığımız çağın gerçekliğini anlamak için ilk elde sahip olmamız gereken, o gerçekliği hem kavram hem de yargı cihetinden idrak etmemizi mümkün kılabilecek nazarî bir dildir... Çağa konuşacak dili bulunmayanın çağdaşlarına yapacak bir teklifi de olmaz, olamaz... 
 

Tarih: 2 Mayıs Cumartesi 17:30

Yer:   İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı     

         Bahariye Mevlevihanesi, Eyüp
*Programımız sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.


 
 

   İHSAN FAZLIOĞLU

 
  1966 yılında Ankara’da dünyaya gelen Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, uluslararası akademik camia içerisinde
 tanınmış bir Türk bilim tarihçisidir. 1989′da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olan Prof. Dr.
 Fazlıoğlu, 1990-1992 yılları arasında Amman’daki Ürdün Üniversitesi’nde ve Halep’teki Arap Bilim Tarihi
 Enstitüsü’nde, bilim ve matematik tarihi üzerine araştırmalar yaptı. 1993′te İstanbul Üniversitesi Bilim
 Tarihi Bölümü’nde yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Fazlıoğlu, aynı bölümde bir süre araştırma
 görevlisi olarak görevde bulundu. 1987-1990 ve 1992-1996 yıllarında IRCICA yazmalar bölümünde
 araştırmacı olarak çalışan Fazlıoğlu, 1994′te Kahire’de yazmalar üzerinde çalışmalarda bulundu. 1996′da
 İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne geçen ve 1998′de aynı bölümde doktorasını tamamlayan
 Fazlıoğlu, 2001 – 2002 yılları arasında ABD’de Oklahoma Üniversitesi’nde çeşitli araştırmalara katıldı.
 İhsan Fazlıoğlu 2008 – 2011 yılları arasında Kanada Mc Gill Üniversitesi’nde proje koordinatörü ve kıdemli
 araştırmacı olarak görev yaptı.


  “Felsefe-Bilim” tarihi ile matematik tarihi ve felsefesi üzerine yoğunlaşan İhsan Fazlıoğlu, özellikle bu
 yapıların İslam ve Türk Medeniyet Tarihi içerisindeki gelişmelerini el yazması kaynaklara dayanarak
 incelemekte ve yayınlar yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe
 Tarihi Anabilim dalında öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Fazlıoğlu, 2012 yılından bu yana İstanbul
 Medeniyet Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.
             

   İSTEV’in Hikmet Okulu programının kurucularından olan Fazlıoğlu, Düşünce Bilim’e Giriş ve Akaid’e Giriş
 derslerini de vermektedir.   • Paylaş: