Site Haritası | Türkçe | English
Satır Arası Buluşmaları devam ediyor
"Mevlana ve Mesnevi" A.Ali Ural
'Satır Arası Buluşmaları'nın ikincisi yapıldı
Satır Arası Buluşmaları devam ediyor
Satır Arası Buluşmaları - İstanbul seminerleri-2
Satır Arası Buluşmaları - İstanbul seminerleri-3
Satır Arası Buluşmaları - Yaz Programı
Satır Arası Buluşmaları devam ediyor
Satır Arası Buluşmaları devam ediyor
Satır Arası Buluşmaları devam ediyor
Satır Arası Buluşmaları devam ediyor...
İSTEV SATIR ARASI BULUŞMALARI YAZ PROGRAMI
Liderlerden Başarısızlık Hikayeleri
İZ BIRAKAN MÜSLÜMAN KADINLAR SEMİNERLERİ
Liderlerden Başarısızlık Hikayeleri
Anasayfa » Etkinlikler » Seminerler
İSTEV SATIR ARASI BULUŞMALARI YAZ PROGRAMI
Satır Arası Buluşmaları, yaz döneminde bazı temel konu ve alanlarda giriş mahiyetinde okumalarla zenginleştirilmiş kültürel bir yolculuk başlatıyor. Kitap ve makalelerin çeşitli bağlamlarda analizinin yapılacağı, belli ana başlıklar çerçevesinde ele alınacağı program ile genç katılımcıların gelecek için donanımlarına katkı sağlanması hedefleniyor. Öğrencilere yönelik hazırlanan bu programda, katılımcılardan oturumlara devam, kaynak metinleri okuma ve kısa eleştirel metin analizi yapmaları talep ediliyor.


 


                                                     28/06/2014 Cumartesi 11-12.30

I- İnsanın Özgürlük Arayışı                    
- İnsanın Dört Zindanı kitabının içeriği
- Ali Şeriati ve eserleri
- Güncel özgürlük söylemleri 
- Mahalle Baskısı kavramı
Kaynak:  
İnsanın Dört Zindanı,  Ali Şeriati, İşaret Yay.,  70 s. ;


                                                          05.07.2014 / Cumartesi 11-12.30

II- Türkiye’de Din Algıları ve Kur’an’a Bakışlar                  
- Kur’an’a Giriş kitabının içeriği
- Türkiye’de Din Algıları ve Kur’an’a Bakışlar
- Kur’an-ı Kerim ile ilişkimiz kişisel yaklaşımlar
- Abdullah Draz kimdir?
Kaynak: 
-Kur’an’a Giriş , Abdullah Draz, Otto Yay.,  168 s.
-Türk(iye) Dindarlığı: Yeni Tipolojiler, Dr. Necdet Subaşı,
İslamiyat dergisi, cilt V, sayı 4, Ekim-Aralık 2002, s.17-40. 23 s.


                                                                  12.07.2014 / Cumartesi 11-12.30

III- Modern Hayat Neden Mutlu Olmayı Zorlaştırıyor?
-Saçmalıklar Çağı kitabının içeriği
-Gençlik ve Mutluluk
Kaynak:
-Saçmalıklar Çağı, M. Foley, Domingo Yay., 250 s.


                                                  19.07.2014 / Cumartesi 11-12.30

IV- “Batılılaşma”
-Kavramsal çerçeve
-Tarihi süreç ve temel sorunlar
Kaynak: 
-İslam Ansiklopedisindeki Batılılaşma maddesi. 40 s.
(Şükrü Hanioğlu cilt: 5,  sayfa: 148-152; İlhan Kutluer cilt: 5,  sayfa: 152-158;  Orhan Okay cilt: 5,  sayfa: 167-171  bölümleri )
-Hilmi YAVUZ, ”Modernleşme: Parça mı, Bütün mü?Batılılaşma: Simge mi Kavram mı?”, Modernleşme ve Batıcılık” İletişim Yayınları, İstanbul, C. 3, s. 212-222.

 
                                             09.08.2014 / Cumartesi 11-12.30

V- Beş Şehir’de İstanbul
- Beş Şehir kitabının içeriği
- İslam şehir ve mimari
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve eserleri
-Turgut Cansever’de İstanbul
Kaynak: 
Beş Şehir, A. Hamdi Tanpınar, Dergâh Yay., 207 s. 


                                                16.08.2014 / Cumartesi 11-12.30

VI- İslam ve Batı
- Sömürgecilik 
- Batı’da İslam algısı
-İslam ve Batı kitabının içeriği
Kaynak:
- İslam ve Batı, İbrahim Kalın, İSAM Yay., 186 s. 

Site Haritası  |   Gizlilik Politikası  |   İletişim  |  
Tüm hakları saklıdır. © 2012 İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı