Site Haritası | Türkçe | English
2014 - 2015 Tanıtım Programı
2012-2013 Eğitim Programları Tanıtım Seminerimizin Ardından
İstev Hilal Tv'de...
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bahariye Mevlevihane'sini ziyaret etti.
İstev, Bayrampaşa Belediye'sini ziyaret etti
Gönüllü Buluşması
Bahariye Mevlevihanesi'nde İlk Sema
İftar Soframız
İSTEV Seyyah Arıyor
İftar Soframızın ardından - 2012
Mesnevi Sohbetleri ve Mukabele-i Şerife
İstev Kelimelik Çalışması
İSTEV 2013-2014 Yıllık Bülten
İSTEV 2014-2015 Yıllık Bülten
İSTEV 2015-2016 Yıllık Bülten
Geleneksel Hayır Kahvaltımız
Hayırlı bayramlar dileriz
Geleneksel Hayır Kahvaltımız
Anasayfa » Yazılar » Haberler
2014 - 2015 Tanıtım Programı
 İstev, sürekli eğitimleri, atölye çalışmaları, konferans ve gezileriyle 2014-2015 yılında da tarihe, sanata ve edebiyata farklı bir bakış açısı kazandırmaya devam ediyor.
 2014-2015 Eğitim Yılı tanıtımımızın yapılacağı programımıza teşriflerinizi bekleriz...

  
 YAZARLIK ATÖLYESİ

Naime Erkovan

 Yazarlık Atölyesi, yazar olunana kadar çıkılması gereken basamakları aydınlatır. Öncelikli koşul okumak olduğundan Türk ve dünya edebiyatının başyapıtları irdelenir. 
 Bununla eş zamanlı olarak yazma çalışmaları yapılır. Katılımcıların metinleri kelime kelime incelenirken özgünlüğe müdahale edilmeden dikkat edilmesi gereken yerlerin altı çizilir. Ne yazılması gerektiğinin değil, nasıl yazılması gerektiğinin üzerinde durulur. 
 Söz konusu çalışmalar yapılırken edebiyatın asıl amacı ortaya çıkar ve kişi, hayatı, insanı ve en önemlisi de kendini okumayı öğrenir. Görmenin, okumanın, elemenin ve çerçevelemenin sırları paylaşılır.

Katılımcılarda aranan nitelikler: Okuma sevgisi, yazma cesareti, disiplinli çalışma.

Program süresi: 2-3 yıl
Pazartesi : 10:30 – 12:30
Perşembe : 10:30 – 12:30
Başlangıç Tarihi : 13 Ekim 2014ANLAM ARAYIŞI “KURAN YOLCULUĞU”

Ayşe Şener
 
“En güzel yolculuk Kuran’ı başından sonuna dek 
okumak/anlamaktır.”
                                                       Muhammed as
 Yolculuk; bir anlam arayışıdır.
Hayatı 
Allah’ın bakış açısıyla anlamlandırma çabası...
İlahi Mesajın dünyaya, sabah uyandığımız kente, 
yaşadığımız hayata ve 
herşeyden önce kendimize inmesi/tenzili için yola düşülür.
Yalın ve özgün adımlarla…
  Aynı yolda farklı bir yürüyüştür Kur’an Yolculuğu. 
Y-ol arkadaşlarına Kitab’ı güncel yorumlarla anlama,
yorumlama, yaşama alışkanlıklarını kazandırmayı amaçlar.
  Yolculuk üç durakta tamamlanır.
 
I.İlk Okumalar(Kısa surelerin anlamını güncelleme-12 sure+ 12 oturum 3 ay)(KISA KELİMESİNİN BAŞ HARFİ BÜYÜTÜLDÜ)
II.Çok Okunanlar(Yasin, Tebareke, Amme, Cuma Surelerinin anlamını güncelleme 1 yıl )
III.Uzun Yolculuk( Bütün Kur’an surelerini seçilen ayetler üzerinden anlama çabası- 3 yıl)
 
 Bu yıl başlayacak ilk programımız 
I.İLK OKUMALAR 12 oturumluk bir programdır.


Pazartesi : 13:30 – 15:30
Pazartesi : 18:30 – 20:30


Başlama Tarihi : 13 Ekim 2014 ESMÂ-İ HÜSNÂ

Fatma Bayram

 Esmâ-i Hüsnâ bilgisi hem biz kullarına Allah'ı tanıtması hem de Allah-âlem ilişkisine ışık tutması açısından önem taşımaktadır. İnsan, yaratıcısını sadece aklıyla bilmekle yetinmemekte gönül hayatı bakımından da O'nunla 
münasebet kurmak ihtiyacı hissetmektedir. Bu münasebetin sağlanmasında da Esmâ-i Hüsnâ'nın vazgeçilmez bir 
rolü vardır.
 İnsanın kendini tanıması için de doğru bir Allah tasavvuruna ihtiyaç vardır. Allah’ı doğru bilmenin ve anlamanın yolu onu kendi isimleriyle tanımak ve bilmekten geçer. Bu açıdan inançların pekiştirilmesinin yanı sıra Esmâ-i Hüsnâ’yı bilmek; insanın yaratanı ve yaratılmışı doğru anlama, nefs terbiyesi ve kişisel tekamül açısından da son derece eğitici 
bir yoldur.
 Programımız, Esmâ-i Hüsnâ’yı saymak, ezberlemek 
fiillerinden öteye taşıyarak onları anlamaya, pratiğe dönüştürmeye yönelik yapılan okumalardan oluşur. 

Perşembe: 14:00 - 16:00

Başlangıç Tarihi:  23 Ekim 2014

SANAT GEZİLERİ

 Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğinin farkında olan İSTEV, sanat gezileriyle estetik bir bakış açısı vermeyi arzu eder. Yanı sıra tarihi birikimin bir kültürel miras olduğunu bilir ve bunu anlamanın yollarını arar. 
 Mevcut galeri, müze ve sanat mekânları arasından titizlikle seçilen yerler, rehber eşliğinde gezilirken, mekânın içinde bulunduğu semtten, güncel durumuna birçok konuya değinilir. Ziyaret edilenle ziyaretçinin birbiriyle ilişki kurmasını amaçlar. Böylece sanatçının/sanatçıların ustalıkla vermek istediği mesajın kendi çağının estetik anlayışı çerçevesinde anlaşılması sağlanır. 
 Geziler yıllık olarak bir tema üzerinden hareketle planlanır. Süreli sergilerin de içinde olduğu planda, ihtiyaç duyulduğunda gezi öncesi seminer düzenlenir. 
Sergiye ve mekâna en uygun rehberle çalışılmaktadır.
Ayda bir kez planlanır, süreli sergilerin tarihlerine göre duyurusu yapılır.


SATIR ARASI BULUŞMALARI

 Vakıf kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında genç neslin önemine inanan İstev, gençlerin gönüllülük bilinciyle sivil toplum kuruluşlarının bireye kattığı değerleri fark etmelerini sağlayarak, mesleki gelişimlerinin dışında farklı alanlarda da etkinlik göstermelerini teşvik etmektedir.
Bu amaçla düzenlenen kahvaltılı toplantılarda, gençlerin ilgilerine uygun programlar hazırlayarak hayatlarında birer satır arası açmayı ve üzerinde düşünmeyi/düşündürtmeyi amaçlamaktadır.
Her yıl seçilen bir tema çerçevesinde yürüyen programda bugüne kadar Irvin Cemil Schick, Hüseyin Altuntaş, Hasibe Çerko, Leyla İpekçi, Mehmet Rüyan Soydan … gibi isimleri konuk etmiş ve güncel meselelerden sanata bir çok farklı konuda satır araları açmıştır.

Konu ve konuklar, kayıtlı öğrencilere sms/mail yoluyla duyurulur.

Cumartesi: 9:30 – 11:30 MESNEVİ SOHBETİ VE MUKABELE-İ ŞERİFE (SEMA)

Fatih Çıtlak

 Bahariye Mevlevihanesi’nin ruhunu dirilten bir etkinlik…

“Pergel gibiyim; bir ayağımla şeriat üstünde sağlamca durduğum halde öbür ayağımla yetmiş iki milleti dolaşıyorum.' diyen Mevlana’yı tanımak 
ve en çok okunan eserlerden biri olan Mesnevi’yi anlamak için yapılan bir Fatih Çıtlak anlatımıdır.
Bahariye Mevlevihanesi’nin geçmiş günlerinde olduğu gibi Mesnevi sohbetinin ardından “Geleneksel Sufi Ayinleri Topluluğu” tarafından Mukabele-i Şerife (Sema) icra edilir. 
 
Program ücretsiz ve halka açıktır. 
Katılım sınırlı olduğu için rezervasyon gereklidir. 

Başlama Tarihi : 12 Kasım 2014 

Her ayın ikinci Çarşambası 19:00-21:30 
(Kış saati uygulamasında 19:30’da başlar) KONFERANSLAR – SEMİNERLER – ATÖLYE ÇALIŞMALARI

 İSTEV, toplumsal bilincin gelişmesi için kendine özgü katkılarda bulunmak üzere güncel konularda -aylık konferans, seminer ve atölye çalışmaları- düzenler. Sosyal bilimlerin analitik bakış açısıyla ele alınmasına dikkat ederken, bir yandan da konuların bütünlüğüne, birbirini tamamlayıcılığına önem verir. 
 Ömer Tuğrul İnançer, M.Baha Tanman, İsmail Taşpınar, Suna Okur, Ömer Faruk Harman, Nazım Dikbaş… gibi değerli konuklarla tarih, sanat, dil, mimari, edebiyat … gibi konularda konferans, seminer ve atölye çalışmaları yapılmıştır. 

Program belirlendikten sonra duyurusu yapılır. 

Başlangıç Tarihi: Ekim 2014SOSYAL GİRİŞİMCİLİK OKULU VE ANLAM ARAYIŞI SEMİNERLERİ
YAZ OKULU PROGRAMI

 Sosyal Girişimcilik Okulu, gençlerin ülkemizi ilgilendiren sorunların çözümü için ortak çalışmalar yapması; bu sorunların çözümünde şirketlerle, derneklerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkin ve birebir proje yönetmesi; kişisel beceri ve donanımlarını belirli bir amaca yönelik olarak proje bağlamı içinde kullanması; bunun sonucunda sosyal çevreye karşı sorumluluk hisseden bireyler olarak okul dışında çevre duyarlılığının gereği Sivil Toplum duyarlılığının gelişip bu kazanımlarını yaşama yansıtabilmeleri amaçlanır. 
 Toplamda 12 haftalık düşünülen Yaz Okulu Programı: Sosyal Girişimcilik Okulu ve Anlam Arayışı Seminerleri ile birleştirilerek gençlerin özellikle Eyüp’te çeşitli sosyal projelerde aktif görev almalarına olanak sağlamayı amaçlar. Sosyal Girişimcilik eğitimleri ile pratik hayatta yapılması gerekenleri öğrenen gençlerimiz Anlam Arayışı Seminerleriyle de meselelerin ahlaki boyutunu kavramış olacaklar. 
Anlam Arayışı Seminerleri Kitab’ın gerçek okumalarının kısa surelerle yapıldığı özgün bir anlatı. Surelerin beş vakit namazla birlikte hayata serpiştirilmesindeki hikmeti, onların mesajını çözmeyi ve böylece katılımcıya ilahi Kitab’ı anlama, yorumlama, yaşama yansıtma alışkanlıklarını kazandırmayı amaçlar. 

Sosyal Girişimcilik Okulu: Yavuz Yiğit
Anlam Arayışı Seminerleri: Ayşe Şener

Salı veya Perşembe 12:00 – 16:00

Başlangıç: 17 Haziran 2014  Bitiş:  11 Eylül 2014  
Site Haritası  |   Gizlilik Politikası  |   İletişim  |  
Tüm hakları saklıdır. © 2012 İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı