Site Haritası | Türkçe | English
Korku Atölyesi
Naime Erkovan ile Okuma Atölyesi
Belgesellerle Tarih Okumaları: Batıya Doğru Akan Nehir
Y Nesliyle Nasıl Başa Çıkılır?
Lider ve Yönetici Geliştirme Programı
Güncel Sanatçı Nazım Dikbaş ile Çizim Atölyesi
Uzayda Uçan Şantiye
İSTEV f/ilim Okulu Yaz Atölyesi
Yazarlığın Sekiz Kapısı
Sosyal Girişimcilik Okulu Bahar Dönemi
Anasayfa » Etkinlikler » Atölyeler
Lider ve Yönetici Geliştirme Programı
İstev, Suna Okur rehberliğinde 'Lider ve Yönetici Geliştirme Programı'nı gerçekleştirmiştir. Katılımcıların ilgiyle devam ettikleri program sonunda sertifikalar takdim edilmiştir. Program içeriğiyle ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdaki gibidir. 

Başarıyı belirleyen en önemli unsur, iletişim becerilerindeki ustalıktır. Bu bilgiden yola çıkarak Prof. Dr. Albert MEHRABİAN iletişim başarısını,

 • Söze hâkimiyet
 • Sese hâkimiyet
 • Görünümde mükemmeliyet,
şeklinde formüle etmiştir. 

Biz de söze hâkimiyet için Lider- yönetici Yetiştirme Programına öncelikle  “Söz Ustası Olmak” Eğitimiyle başladık.

SÖZ USTASI OLMA EĞİTİMİ  

“Söz ola kese savaşı,
Söz ola kestire başı,
Söz ola ağulu aşı
Bal ile yağ ede bir söz”    
              Yunus Emre

Savaşı kesecek, anlaşmazlıklara son verecek güçte söz söylemeyi biliyor muyuz? Yoksa gün içinde mecazen baş kestiren, ilişkileri zedeleyen söz balyozlarıyla mı konuşuyoruz? Cümle kurarken, kelimeleri kullanırken dilin psikolojik boyutunu hesaba katıyor muyuz? Konuşma tarzımızın saygınlığımızı etkilediğini biliyor muyuz?

 Dil, kullanmayı bilenin elinde gerçek bir silahtır. Kelimeler çağrışım mekanizmasını harekete geçirdiği için, hangi kelimelere hangi tepkileri vereceğimiz önceden bellidir. Çünkü dil beynimizi programlarken etkimizi de tepkimizi de belirler.  

 Etkilerim de tepkilerim de Türkçe!
Söz Ustası Olmak Eğitimiyle, öncelikle beynimizin program dili olan Türkçenin algımızı, anlayışımızı ve anlatışımızı nasıl etkilediğinden yola çıkarak dilin psikolojik boyutuna dikkat çektik.

 Eğitimin Amacı 
 • Katılımcıların, dille düşünme ve harekete geçme arasındaki o muazzam dengeyi algılamalarını sağlayarak beynimizin program dili Türkçenin algımızı nasıl etkilediğine dikkatlerini çekmek
 • Dilin psikolojik boyutunu anlatarak kelimelere nasıl şartlı refleks gösterdiğimizin anlaşılmasını sağlamak.
 • SHAKESPEARE: Konuşma tarzınızı düzeltmezseniz talihinizi zedelersiniz.” diyor. Bu sözden yola çıkarak konuşma tarzının, üslup özelliklerinin, konuşma alışkanlıklarının gözden geçirilmesini sağlamak.
“Dile hâkim olanın insanlara hâkim olur.” sözünden hareketle, üslup geliştirmenin önemine dikkat çekmek.

Türkçenin anlam ve anlatım inceliklerine dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği

 • Dilin psikolojik boyutu,
 • Kelimelerin arka plandaki anlamları ve çağrışımları,
 • Beynimizin program dili Türkçenin anlam incelikleri
 • Etkilerim de tepkilerim de Türkçe!
 • Çanta kelimelerle mi konuşuyoruz?
 • Etkileyici bir ifade tarzına ulaşmak için zengin kelime hazinesine sahip olmanın önemi
 • Türkçenin İfade gücü
 • Hangi kelimeye nasıl tepki veririm; hangi kelime beni nasıl etkiler?
 • Söz ustası olmak için:
 • Cümle kuruluşunda dikkat edilmesi gerekenler
 • Hassasa kelimelere dikkat!
 • Güçlü kelimelerle konuşmak
              SESE HÂKİMİYET EĞİTİMİ

Sesin güçlü olması özgüvenin ifadesidir. Güçlü, etkileyici bir sese sahip olmak ve sesi etkiyi artırmak üzere bilinçli kullanmak; ancak eğitimle mümkündür. Çünkü ses ve konuşma uzmanları sesin ve konuşmanın, taklit yoluyla edinildiği konusunda hemfikirdirler Önce anne-babamızdan sonra yakın çevremizden öğrendiğimiz konuşma ve sesi kullanma biçimine mahkûm değiliz. Toplumda çok az insan sesinin ve konuşma tarzının eğitimle mükemmel hale gelebileceğinin farkındadır. Bu maksatla ilk hitabet kitabını, Corax MÖ.450 yılında, şehrin seçkin ailelerinin çocuklarına konuşma eğitimi vermek üzere kaleme almıştır.

 Sesin gözden kaçan bir başka yönü ise: sesimiz, kişilik özelliklerimizi, kendimizi algılama biçimimizi ve o anki ruh halimizi muhatabımıza söyler. Sokrates, “Konuş ki seni görebileyim.” der. Sesimiz, biz fark etmeden bizi ele veriyorsa ruh halimizi muhatabımıza söylüyorsa Bu eğitimle sesi bilinçli kullanmayı, gerektiği zaman maskelemeyi ve kelimelerimin etkisini artıracak şekilde kullanmayı öğrenebiliriz.

 Eğitimin Amacı 

 •  Katılımcılara- duygu, düşünce ve isteklerini daha doğru ve etkileyici bir şekilde ifade edebilmeleri için- sesin niteliklerini kavratmak. Bu sayede konuşmaya etkileyicilik ve ahenk kazandırmak
 • Doğru solumanın konuşmaya olumlu etkisini anlatarak solunum mekanizmasının doğru ve etkili kullanılmasını sağlamak
 • Türkçenin fonetik yapısını anlatarak katılımcıların muhtemel boğumlama kusurlarını gidermek
 • Güzel ve etkileyici konuşabilmek için tonlamanın, vurgunun, ulamanın ve söz duraklarının etkisini katılımcıların kavramasını sağlamak
 • Yaygın telaffuz kusurlarına dikkat çekerek dilimizin daha doğru kullanılmasını sağlamak
 • Eğitimli bir sesle, bilinçli yapılan jest ve mimiklerle topluluk karşısında daha rahat konuşma alışkanlığı kazandırmak
 Yöntem

 Konuşmayı önce annemizden sonra yakın çevremizden taklit yoluyla öğrendik. Konuşma tarzımız ve tavrımızdaki kusurları giderebilmek için doğru örneğe ihtiyacımız var. Bu sebeple Sese Hâkimiyet Eğitiminde önce sesi ve konuşmayı güzelleştirecek unsurlar hakkında teorik bilgi verilir, daha sonra uygulama ve alıştırmalarla bilginin pekişmesi sağlanır.

 • Etkileyici ses çalışmaları
 • Diyafram nefesi çalışması
 • Etkili nefes çalışmaları
 • Boğumlanma için yüz(dudak, çene, dil) kaslarıyla ilgili çalışmalar
 • Temrinlerle artikülasyon çalışması
Eğitimin İçeriği

 • Ses nedir?
 • Ses nasıl oluşur?
 • İyi bir konuşma sesinin özellikleri nelerdir?
 • Ses – nefes ilişkisi
 • Güçlü bir ses için güçlü nefes
 • Diyafram solunumu nedir?
 • Diyafram solunumu için alıştırmalar
 • Boğumlanma nedir?
 • Dilimizin fonetik yapısı
 • Boğumlanma için yüz(dudak, çene, dil) kaslarıyla ilgili çalışmalar
 • Temrinlerle artikülasyon çalışması
 • Türkçenin söyleyiş özellikleri
 • Sesin nitelikleri ve tonlama
 • Tonlamanın iletişimde önemi ve etkisi
 • Sesi etkili kullanma yöntemleri (sesin uygun ton ve perdede kullanılması)
 • Tonlama uygulamaları
 • Vurgu nedir?
 • Niçin vurgu yapılır?
 • Türkçenin vurgu kuralları
 • Vurgu uygulamaları
 • Ahenk unsurlarından olan ulama nedir?
 • Ulamanın söze kattığı değer

(GÖRÜNÜMDE MÜKEMMELİYET İÇİN)
 PROTOKOL-SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI ve İMAJ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Sosyal davranış kuralları bireysel ve toplumsal hayatı düzenleyici, güzelleştirici olması açısından son derece önemlidir. Liderler ve yöneticiler davranışlarıyla hem topluma, hem de çevresindekilere örnektir. Amaç, her an ve her halde zarif ve mükemmel olabilmektir. Hz. Mevlana “ Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.” derken aslında evrensel nezaket kurallarının temel dayanağını ortaya koymuştur bu bilinçle sosyal davranış kuralları hayatımızın her anında içselleştirilmelidir.

Protokol-Sosyal Davranış Kuralları ve İmaj Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak ve öğrenilenleri hayata geçirmek kişiye itibar kazandırır, başarısını ve mutluluğunu kolaylaştırır.

Eğitimin İçeriği
İmaj Yönetimi:

 • İmaj ve ilk izlenimin önemi
 • İmajın özgüven üzerindeki etkisi
 • Özgüvensizlik belirtileri
 • İmajı bozan unsurlar
 • Kadın ve erkek giyiminde imaj kırıcılar
 • Kişisel alan
 • Kişisel alan ihlalinin ilişkilere olumsuz etkisi
 • İmaj ve kurumu temsil kabiliyetimiz
Kıyafet Protokolü:
 • Kamu personelinin kılık ve kıyafeti
 • Kamusal hayatta kıyafet kuralları
Medeni İlişkilerde İlk Adım:
 • Hitap şekilleri
 • Selamlaşma
 • Selamlaşmada öncelik sırası
 • Tokalaşma
 • Tokalaşmada öncelik sırası
 • Tokalaşmanın incelikleri
 • Tanışma ve tanıştırma kuralları
 • Tanışmada öncelik sırası
 • Tanıştırma cümleleri
 • Tanışan kişiler nasıl davranmalı?
 • Resmi ortamda tanışma ve tanıştırma kuralları
 • Sosyal alanda tanışma ve tanıştırma kuralları
 • Kartvizit alışverişi

Protokol Kuralları:
 • Protokolün tarihi gelişimi
 • Protokol sıra düzenleri
 • Protokolde önde gelme (öncelik-sonralık sıralaması)
        Makam Protokolü
 • Makam odası düzeni
 • Makamda karşılama ve uğurlama
 • Makamda ikram incelikleri
 • Makamda misafirin, astın ve üstün oturma düzeni
Taşıt Protokolü
 • Resmi araçlarda oturma düzeni
 • Resmi araçlardan inme- binme kuralları
Toplantı Protokolü
 • Toplantılarda masa ve oturma düzenleri
 • Toplantı yönetim teknikleri
 • Toplantı başkanının görevleri
Tören protokolü
 • Törenlerde konuşma kuralları
 • Törenlerde konuşmacıları takdim kuralları
 • Kurumu temsilen yapılan konuşmalarda dikkat edilmesi gerekenler
Ziyaret Protokolü
 • Resmi ziyaretler
 • Yarı resmi ziyaretler
Konuk Protokolü:
 • Konukların karşılanması, ağırlanması ve uğurlanması
Davet ve Ziyafet Protokolü:
 • Davetlerde, resmi kokteyllerde karşılama, ağırlama ve uğurlama
 • Resmi ziyafetlerde giyim, karşılama, uğurlama
 • Resmi ziyafetlerde masa ve oturma düzeni
 • Davet ve ziyafetlerde nezaket kuralları
 • Yemek adabı

 KATILIMCI SAYISI
İdeal katılımcı sayısı 20 – 25 kişidir. Katılımcı sayısının az olması eğitimin etkisini artıracaktır.

 

Eğitimin Süresi:

 • Söz Ustası Olmak Eğitimi 4 saat, 

 • Sese Hâkimiyet Eğitimi 10 saat 

 • Sosyal Davranış ve İmaj Yönetimi eğitimi de 10 saat olmak üzere,


 Lider Yetiştirme Programı toplam 24 saattir

Eğitimin Tarihleri : 

11 Kasım 2012 Pazar            Saat 10:00 - 17:00
25 Kasım 2012 Pazar            Saat 10:00 - 17:00
2 Aralık    2012 Pazar            Saat 10:00 - 17:00
9 Aralık    2012 Pazar            Saat 10:00 - 17 :00

Yer :

Bahariye Mevlevihanesi ,
Silahtarağa Cad. No: 12 Eyüp

Katılım ve ücret için lütfen arayınız .

0212 614 33 88
0532 524 57 14
[email protected]


Suna OKUR,

1964 yılında Çorlu’da dünyaya geldi. Babasının görevi dolayısıyla ilk, orta, lise ve üniversite tahsilini yurdun çeşitli bölgelerinde yaptı.

1984 yılında Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Türkoloji) bölümünden mezun oldu. 1994 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesinde Türk Dili Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Türkçe sevdası ve saygısı küçük yaşlarda başlayan Suna Hanım, güzel konuşma ve hitabet sanatındaki başarısını, aldığı Türkoloji eğitimiyle birleştirerek 1996 – 1998 yılları arasında tiyatro sanatçısı Toron Karacaoğlu ile birlikte Pera Sanat Merkezinde Diksiyon Eğitimi vermeye başladı.

2000 yılından itibaren Beşiktaş Halk Eğitim Merkezinde ve  Harp Akademilerinde uzun yıllar Diksiyon eğitimi veren Suna OKUR,  2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden emekli oldu. Halen çeşitli kurum ve kuruluşlarda Diksiyon, ileri Sunum Teknikleri, İş Hayatında Yazışma Teknikleri, Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Eğitimleri vermektedir. Verdiği eğitimlere son zamanlarda Söz Ustası Olmak Eğitimini de eklemiştir. Suna Hanım’ın Diksiyon (Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı) adlı bir kitabı vardır.
Site Haritası  |   Gizlilik Politikası  |   İletişim  |  
Tüm hakları saklıdır. © 2012 İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı